Jag skulle vilja betäcka mitt sto, hur gör jag?

Hos oss är du alltid välkommen med ditt sto. Stoet skall vara frisk och sund. Tänk igenom vilka egenskaper som du uppskattar med ditt sto och vilka egenskaper som du skulle vilja komplettera. Välj sedan en hingst som passar det som du söker, och kontrollera att den är tillgänglig för semin.

Vi använder oss av dessa olika betäckningstekniker:

Färsk sperma (AI) – Sperman samlas på den station som hingsten är stationerad. Därefter delas den upp i doser som sedan omgående insemineras.

Transporterad sperma (TAI) – Sperman samlas på den station som hingsten är stationerad. Där går den igenom flertalet undersökningar, späds och kyls. Den beställda dosen skickas sedan kyld med transport till vår station. Där stoet sedan insemineras.

FAI (Fryst sperma) – Sperman samlas på den station som hingsten är stationerad, den genomgår samma undersökningar som om den skulle kylas, för att sedan spädas och frysas ner. Förvaring sker i en behållare med flytande kväve. Mottagarstationen (vi) får doser, som sedan tinas upp vid insemination. Fördelen med denna metod är att sperman har väldigt lång hållbarhet när den väl frysts ner.

Veterinär kommer att ultraljudsundersöka ditt sto för att kartlägga hennes brunstcykler. Vid tecken på brunst så börjar vi förbereda oss för kommande insemination. Vår förhoppning är att alltid bara inseminera ditt sto en gång/brunst, men ibland kan det bli fler. Vi håller dig som hästägare uppdaterad i hur ditt sto ligger till i sin cykel, och vilka åtgärder som görs.

När ditt sto har inseminerats, och sedan påvisat en gulkropp med hjälp av ultraljud, så vet vi att ditt sto är klar för den här brunsten. Nu återstår endast dräktighetsundersökning efter ca 16 dagar. Många låter sina ston vara kvar under den här perioden.

Naturlig betäckning – Handbetäckning.

Vad behöver jag göra innan resan till seminstationen?

  1. Tempa ditt sto en vecka innan avfärd.
  2. Stoet skall vara grundvaccinerad och därefter vaccinerad årligen mot hästinfluensa och enligt rekommendation mot stelkramp.
  3. I de fall stoet ska gå på bete eller nyttja våra hagar ska hon vara avmaskad efter behov.
  4. Glöm inte att ta med hästpass och påskrivet avtal (om detta inte mailats över tidigare.)

Mitt sto är dräktigt, och jag skulle vilja betäcka om henne, hur gör jag?

Dräktiga ston är vanligtvis de mest fertila, men det betyder inte att stoet kan garanteras bli dräktigt igen. Vi rekommenderar att du undersöker stoet under fölbrunsten (första brunsten, ca 6-10 dagar efter fölning) vid minsta misstanke om infektion. Infektion i livmodern sker lätt under en fölning. Vanliga orsaker är att efterbörden är sen eller att det kommer in smuts och bakterier under fölningen. Ett baktprov kan tas för att undersöka om stoet har blivit infekterad eller inte, och detta gör en veterinär under brunst. Om det skulle visa positiva svar (alltså att stoet har en infektion) så kan man behandla den i god tid till 30-dagars brunsten. Därför rekommenderar vi att du kommer så tidigt som du kan med ditt sto & föl, och som senast dag 25 efter fölning.

Ring alltid så bestämmer vi tillsammans vad som är bäst för ditt sto.