Hreyfing Islandshästcenters seminstation vänder sig till dig som vill betäcka ditt sto. Vi är ett team bestående av veterinärer, seminassistenter och medarbetare som alla strävar mot samma mål – att ditt sto ska bli dräktigt!

Hos oss ska du som hästägare känna dig trygg, en löpande kontakt sker under vistelsen som ditt sto är hos oss. Vi fokuserar på att ditt sto ska få bästa möjliga omvårdnad och hennes välbefinnande är vår prioritet.

Vi erbjuder AI, TAI, FAI och Embryotransfer.

Hos oss är alla raser är välkomna.

Vi har veterinär tillgänglig måndag, onsdag & fredag.

Vi förbehåller oss rätten att, efter veterinärens bedömning behandla stoet för ev
gynekologiska problem om så är motiverat samt att vid behov vidta nödvändiga
åtgärder.

Stationen öppnar den 25 april 2023.

Välkomna!