Samtliga priser anges inklusive moms.

Stationsavgift AI & TAI: 3000kr – samtliga insemineringar ingår.

Veterinäravgift: 3000kr – ultraljud samt diagnostik ingår.

Sköljning livmoder: 500 kr.

Ultraljud utanför veterinäravgift: 800 kr st.

Betesavgift:

Dag 1 – konstaterad dräktighet: 125kr/dygn.

Från konstaterad dräktighet: 200kr/dygn.

Övriga kostnader som kan tillkomma är t.ex baktprov, behandlingar, medicin, caslic, avmaskning, hovvård.